Comunicat AAAPIB-ConArte 18/03/2020

Posted by on març 18, 2020 in General | 0 comments

#Artistasdeapie #Desprotegides

El pols creatiu d’aquest país es manté gràcies a grans dosis de vocació per part dels artistes; i ara que actuar és impossible, tot aquest fràgil equilibri recolzat en la precarietat, s’ensorra.

L’RD 463/2020 publicat ahir pel Govern, conté únicament una proposta de mesures transversals i de tipus general per a tots els sectors de l’activitat econòmica, però NO entra en detall dels sectors concrets, tret d’algunes excepcions.

Problemàtiques com la de no poder accedir a la prestació contributiva o subsidi d’atur per no estar contractats encara que tinguem dates de feina confirmades i tancades, ens fan repensar i proposar annexes a l’RD.

Eliminar transitòriament el termini de 15 dies de sol·licitud del subsidi, acceptant sol·licituds de prestació de 6 mesos, solucionaria el problema dels nostres professionals.

S’hauria d’assumir un ERTO específic per empreses artístiques, donat queels treballadors que hi fan feina tenen una relació laboral especial degut a la contractació esporàdica a la que estan sotmesos, que els doni accés a un subsidi no contributiu, basat en l’historial d’una empresa en els darrers dos anys, els mateixos que es demanen per a sol·licitar ajuts públics a la producció, i historial d’aquestes empreses de producció real en el sector artístic; per a garantir que els que es puguin acollir al mateix, fossin artistes en exercici,la nostra Seguretat Social té un instrument de verificació; els historials de cotització que realitza anualment per fer les liquidacions del règim d’artistes.

L’informe de l’Estatut de l’Artista, aprovat per unanimitat, establia la necessitat de posar solució a aquesta situació precària. Si haguéssim tingut instaurat un sistema d’intermitència, la població de risc que necessita ajuts extraordinaris, seria molt menor. En la situació actual, tot el sector artístic està en situació de risc, amb especial virulència per a creadores i intèrprets, perquè moltes d’elles, pel fet de no estar donades d’alta a la Seguretat Social per aquesta mateixa intermitència laboral, no poden accedir als ERTOs.

Un altre nínxol de feina dels artistes és la docència de la seva disciplina artística, tant en “Oci Educatiu” com en activitats extraescolars, o escoles privades d’Arts Escèniques (dansa, música, teatre, circ…) que imparteixen ensenyança no reglada.

Aquestes feines es solen realitzar de setembre a juny i amb contractes a temps parcial, per obra i servei, amb més o manco 10 o 20% de la jornada laboral.

Estem fent feina per aconseguir que els ERTOs bonificats es puguin aplicar a la formació no reglada de dansa, teatre, música o circ, però també a les universitats i fins i tot a les activitats extraescolars a escoles públiques, ja que hem observat que en la redacció del RD no hi apareix contemplat.

Des de ConArte, estem treballant en unes propostes que ens permetin implementar, des del propi Ministeri de Cultura i demés administracions de l’Estat (Comunitats Autònomes i entitats locals) unes mides concretes i profitoses per al nostre sector artístic.

JUNTA AAAPIB – JUNTA CONARTE