Comunicat de Premsa AAAPIB-ConArte 27/03/2020

Posted by on març 27, 2020 in General | 0 comments

RDL8/2020: #Artistasdeapie més #Desprotegits

Des de la Confederació d’Artistes Treballadors de l’Espectacle (ConArte) volem mostrar la nostra sorpresa i indignació davant l’anunci per part del Govern del R.D.L. 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 suggerides pel Ministeri de Cultura i Esports.

No veim cap de les mesures proposades per aquesta confederació, el passat 14 de març, a l’INAEM, on es proposen diverses solucions a distintes casuístiques que afecten les treballadores i treballadors de les Arts Escèniques, les i els artistes.

No esmentarem araquè si s’hagués implementat l’Estatut de l’Artista en la forma que fou proposat per part dels diferents sindicats d’artistes de l’Estat, s’hauria pogut mitigar l’impacte social i econòmic que l’afectació del COVID-19 està tenint a tots els nivells de la nostra societat, però en particular pels artistes. El primer col·lectiu professional que va veure com es va decretar la suspensió de qualsevol activitat artística, ja fos a espais tancats o oberts, deixant no només les empreses i companyies de les Arts Escèniques davant d’una situació totalment desconeguda i desemparada, sinó a la part més feblede la cultura: les i els seus artistes.

Són històriques les reclamacions fetes pels nostres sindicats per a pal·liar la constant precarietat que afecta el nostre ofici, i no només mesures econòmiques (per la cultura en general) i fiscals, sinó també de tipus laboral, de cobertura assistencial de la Seguretat Social, només el reconeixement d’“algunes” malalties laborals dins les Arts Escèniques, ja ha suposat un llarg camí de reivindicacions.

Lamentam veure com el nostre col·lectiu segueix sense veure reconegudes les seves particularitats en les mesures anunciades successivament pel Govern d’Espanya, però encara és més lamentable comprovar que el Ministeri (de Cultura i Esports) que ha de vetllar per la cura i pels interessos de tots i totes les integrants de la cultura per a garantir la seva supervivència, ni tan sols s’ha posat en contacte amb els representants dels artistes ni ha tengut en compte cap de les propostes presentades que, ho tornam a repetir, també eren d’urgència.

Formam part de ConARTE:

  • Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC)
  • Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid (APDCM)
  • Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG)
  • Associació de Professionals de la Dansa C. Valenciana (APDCV)
  • Unión de Actores y Actrices de la Región de Murcia (UARM)
  • Associació d’Actors i d’Actrius Professionals de les Illes Balears (AAAPIB)
  • Unión de Actores de Canarias (UAC)