Convenis i tarifes

Tablas Salariales del Convenio Audiovisual Estatal 2020

Acta comissió negociadora tarifes

Tarifes conveni audiovisual estatal 2020

PACTE DE PREUS TEATRE PRINCIPAL – AAAPIB 2020

Full 1

Full 2

Full 3

Full 4

III Convenio del Sector Audiovisual Estatal 2016

Descarrega document

I Convenio Colectivo Estatal Figuración

Descarrega document

I Convenio Salas de Fiesta 2012

Descarrega document

Real Decreto del Artista 1985

Descarrega document

Normativa laboral y de seguridad social

Descarrega document

Ley de propiedad intelectual 1995

Descarrega document