Convenis i tarifes

Tablas Salariales del Convenio Audiovisual Estatal 2022

Acta comissió negociadora tarifes

Tarifes conveni audiovisual estatal 2022

PACTE DE PREUS TEATRE PRINCIPAL – AAAPIB 2022

Pacte sous 2022 – AAAPIB i FTPP

III Convenio del Sector Audiovisual Estatal 2016

Descarrega document

I Convenio Colectivo Estatal Figuración

Descarrega document

I Convenio Salas de Fiesta 2012

Descarrega document

Real Decreto del Artista 1985

Descarrega document

Normativa laboral y de seguridad social

Descarrega document

Ley de propiedad intelectual 1995

Descarrega document