AAAPIB

L’AAAPIB, Associació d’Actors i d’Actrius Professionals de les Illes Balears, néix l’any 1998 i és una associació sense ànim de lucre, democràtica i autònoma de caràcter sindical que pretén agrupar, assessorar i defensar els actors, les actrius i els directors escènics professionals de les Illes Balears. L’AAAPIB pertany a OSAAEE (Organización de Sindicatos de Actrices y Actores del Estado Español) i a FIA (Federación Internacional de Artistas), la qual cosa li permet tenir cobertura nacional i internacional.

L’AAAPIB és una associació assembleària que pren les seves decisions mitjantçant l’Assemblea General, en la qual tots els associats tenen dret a veu i vot.

Els seus objectius són:

    • Sindical: Néix de la necessitat que tenen els treballadors i treballadores del sector per aconseguir les condicions laborals adients que els permetin desenvolupar la seva activitat artística amb normalitat. L’AAAPIB vetlla per defensar els drets dels seus associats com a treballadors i el compliment dels convenis i de l’estatut del treballador. Així mateix, treballa perquè els seus associats disposin de tota la informació necessària per poder negociar les seves condicions laborals.
    • Formatiu: L’AAAPIB ofereix als seus associats una formació artística continuada i complementària. Davant el problema que representa la insularidad, l’AAAPIB es compromet a organitzar cursos d’interès destinats a tots els professionals del sector, principalment per als nostres associats, gràcies a la col·laboració de la Fundació AISGE
    • Informatiu: Des de l’oficina de l’associació treballam per a que totes les ofertes de treball i cursos organitzats per altres entitats arribin a tots els nostres associats, sempre que els treballs oferts garanteixin les condicions laborals legals de contractació i sou.

Estatuts de l’AAAPIB